/>

Kontakta oss

Vår kontaktinformation finns på sidan Om Oss.

Söktips

För att söka på hela MyLambda.se, använd sökrutan i mittenkolumnen!
För att söka på varje sida har de flesta webbläsare funktionen Ctrl+F.

Visste du...

...att det var sumererna som uppfann skrivkonsten, för drygt 5 000 år sedan? 

.

Sällskapet Bokvännerna

Gå direkt till: Bokvännerna, facklitteratur - Bokvännerna, skönlitteratur

Eller gå till sidorna: Facklitteratur på svenska - Skönlitteratur på svenska

Böcker av och om H.C. Andersen och Jolo (Jan Olof Olsson) finns på sidan Vissa författare.


Sällskapet Bokvännerna

Facklitteratur

Berman, Nils    Boktjuven från Norrköping   9170220697  Bokvännerna 1975. 141 s. Illustrerad. Inbunden. Fläckar på övre snittet, annars i mycket gott skick.    70

Berman, Nils    Strindberg i stadsarkivet   917022076X  Bokvännerna 1979. 167 s. Illustrerad. Inbunden med skyddsomslag. Nära nyskick.  60

Berndtsson, G.E.    Allsvensk samling       Sällskapet Bokvännerna 1947. 109 s. Illustrerad. Häftad. Omslaget trasigt (en bit av framsidan och nedre hälften av ryggen saknas). Nr 186/500. -- Bokvännens bibliotek nr 1.   50

Berndtsson, G.E. & Knudtzon, Erik J.    Min katalog : Två gamla bokvänner ger nybörjaren råd om katalogisering av en privat boksamling      Bokvännerna 1961. 64 s. Häftad. Gott skick. 60

Blicher, Steen Steensen Sommarresa i Sverige år 1836        Bokvännerna 1961. 96 s. Inbunden. Gott skick.   50

Ehrensvärd, Carl August De fria konsters philosophi 9170220689  Bokvännerna 1974. 78 s. Häftad. Faksimil av originalutgåvan 1786. Ouppskuren. Gott skick.   50

Ek, Emy     Från Jarl Hemmers ungdom        Med en förteckning över hans tryckta skrifter av Ann-Mari Mickwitz. Sällskapet Bokvännerna 1958. 51 s. Häftad. Ett blad skadat med en stor reva och flera veck. Dedikation från förf.   40

Ekelöf, Gunnar  Commedia dell'Arte  9170220905  Sällskapet Bokvännerna 1984. Illustrerad av Bertil Bull Hedlund m.fl. 15 s. Klamrad. Mycket gott skick. 40

Ekelöf, Gunnar  Jular i förskingringen      Sällskapet Bokvännerna 1987. Illustrerad av Eric Palmquist. 19 s. Klamrad. Mycket gott skick.   40

Grieg, Harald   Läsningens välsignelse      Sällskapet Bokvännerna 1989. Illustrationer av Tomas Widlund. 19 s. Klamrad. Nära nyskick.  40

Gyller, Harald  Shakespeare eller icke Shakespeare det är frågan        Sällskapet Bokvännerna 1951. 73 s. Häftad. Små skador överst och nederst på ryggen, veck på bakre omslaget, annars gott skick. Exlibris. Nr 245/500.    50

Koch, Th.W. & Larbaud, Valéry   Last eller dygd: Två essayer        Bokvännerna 1956. 77 s. Häftad. Gott skick. 50

Lang, Andrew    Biblioteket     Bokvännerna 1968. Översättningar och anmärkningar av Thure Nyman. 68 s. Inbunden. Fläck på baksidan, annars mycket gott skick.  50

Larsson, Carl   Från Stockholm till Messina : Utriv ur några album      Sällskapet Bokvännerna 1947. 72 s. Rikt illustrerad av författaren. Häftad. Mycket gott skick. Nr 402/1100. Geografi & Resor Italien     50

Lindahl, Edward Landet under havet : En bok för Holland     Sällskapet Bokvännerna 1953. Rikt illustrerad. Häftad. Ex. nr VCII av 200 ex. med signerad etsning av Edward Lindahl. Små revor i omslagets överkant, annars mycket gott skick. 300

Lindorm, Erik   Hur jag blev bokförläggare      Bokvännerna 1957. Illustrerad av Ivar Starkenberg. 39 s. Häftad. Gott skick.    50

Lindström, Åke & Stillert, Willy (utg.) "Intåg i femtitalet; En bok till Ivar Harrie 18/3 1949"     Sällskapet Bokvännerna 1949. 178 s. Häftad. Revor och fläckar på omslaget, annars gott skick. -- Artiklar av Karl Vennberg, Erik Lindegren, Henning Söderhjelm, Harry Martinson, Ingvar Andersson, Viveka Heyman, Eyvind Johnson, Alf Henrikson, Olof Lagercrantz, Yngve Flyckt, Karl Ragnar Gierow, Hjalmar Gullberg, Olle Holmberg, Gustaf Näsström, Carl-Adam Nycop, Fritiof Nilsson Piraten, Herbert Tingsten, Gunnar Aspelin, Bengt Hjelmqvist, Bengt Weibull och Sigfrid Lindström.   60

Möller, Svenfredrik     Birger Lundquist : Grafikern Bokkonstnären : Förteckningar över hans etsningar, torrnålsgravyrer, illustrerade böcker och bokomslag     Sällskapet Bokvännerna 1953. Rikt illustrerad i svartvitt. Originalhalvklotband med främre och bakre omslag medbundna. Ex. nr 5/500. Myckert gott skick.    150

Nyman, Thure    Lustresor på bokfloden : första samlingen       Bokvännerna 1959. 109 s. Illustrerad. Inbunden. Mycket gott skick.  Konst litteraturvetenskap böcker om böcker Sällskapet Bokvännerna bokillustration   40

Petersens, Hedvig af    Ett barns litterära memoarer        Bokvännerna 1960. 93 s. Illustrerad. Inbunden. Gott skick.  50

Pleijel, Hilding    Den svenska festskriftsfloran : Axplock och kommentarer     Sällskapet Bokvännerna 1969. 53 s. Ill. Inbunden. Veck på titelbladet, annars gott skick.   50

Runnquist, Åke  Att samla litterära tidskrifter : 1920-51       Sällskapet Bokvännerna 1952. 80 s. Häftad. Gott skick   60

Runnquist, Åke (red.)   Diktaren i dikten: En lyrisk litteraturhistoria     Sällskapet Bokvännerna 1954. 127 s. Häftad. Något kantstött, märke efter prislapp på  baksidan, annars gott skick. Ouppskuren.  40

Silfverstolpe, Gunnar Mascoll   Mina böcker: och andra uppsatser        Sällskapet Bokvännerna 1955. 109 s. Ryggtiteln delvis bortnött, några blad buckliga pga fuktskada.  40

Snellman, J.V.  Svenska silhouetter     Bokvännerna 1957. 111 s. Illustrerad. Halvklotband med medbundet omslag. Tillskrift till Bo Ancker från bokens formgivare Willy Stillert. Liten skada på ryggen, annars gott skick. 60

Sten, Hemming (red.)    Mötet med boken     Bokvännerna 1958. 87 s. Inbunden. Gott skick. Dedikation från en av författarna (Ragnar Oldberg).   50

Stolpe, Herman  Pegaser i närbild       Sällskapet Bokvännerna 1961. 62 s. Ill. Inbunden. Gott skick.   40

Sträng, Gunnar E.   Tidiga möten med boken      Sällskapet Bokvännerna 1991. 15 s. Klamrad. Nära nyskick.   40

Unonius, Gustaf     Utvandrarens första jul i det nya landet        Bokvännerna 1980. 16 s. Häftad. Omslaget lätt blekt upptill, annars mycket gott skick.  30

Wästberg, Pär   Mina hemliga bokmöten   9170220921  Sällskapet Bokvännerna 1990. 16 s. Klamrad. Nära nyskick.   40

Yran, Knut  Exlibris : En orientering om bokägarmärken      Sällskapet Bokvännerna 1948. 93 s. Illustrerad. Häftad. Omslaget trasigt i kanterna, ryggen sprucken, inlagan i gott skick. 100

    Bokvännens julbok 1948      Bokvännerna 1948. 181 s. Illustrerad. Häftad. Omslaget gulnat, särskilt ryggen, annars gott skick. Exemplar nr 579. 70

Upp

Skönlitteratur

Andersson, Dan  Fragment ur den underbara byttans berättelse        Bokvännerna 1954. Illustrerad av Ture Lidström. 61 s. Originalpappband. Ryggen något gulnad och lätt stukad upptill och nedtill, annars gott skick. 90

Blades, William Böckernas fiender       Sällskapet Bokvännerna 1958. Illustrerad av Åke Eriksson. 103 s. Häftad. Gott skick.    50

Creutz, Gustaf Philip   Dikter      Bokvännerna 1950. 117 s. Häftad. Lätt kantstött, annars gott skick. 40

De Geer, Louis  En ung mans väg     Bokvännerna 1968. Illustrerad av Hasse Erikson. 111 s. Inbunden. Mycket gott skick. 50

Eluard, Paul & Péret, Benjamin  Elefanter är smittsamma : 152 ordspråk i dagens smak    9170221030  Sällskapet Bokvännerna 1996. Ett dragspelsfalsat ark i omslag. Gott skick.  40

Gissing, George Ur Henry Ryecrofts privata papper       Bokvännerna 1963. Illustrerad av Nils Otterhäll. 69 s. Inbunden. Pärmarna ojämnt blekta upptill, annars gott skick. Namnetikett, exlibris.  40

Hoffmann, E.T.A.    Fröken de Scuderi       Bokvännerna 1962. Illustrerad av Martin Lamm. 125 s. Klotryggsband med medbundet omslag.ö Pärmarna ojämnt blekta upptill, annars gott skick.    90

Laurin, Carl G. & Söderberg, Hjalmar    Vänner emellan : En brevväxling     Sällskapet Bokvännerna 1948. 171 s. Ill. Häftad. Omslaget solkigt, ryggen skadad nertill.   50

Lindström, Sigfrid  Världsförloppet och väderleken : Väderkåserier från Lunds Dagblad   9170221006  Sällskapet Bokvännerna 1994. 29 s. Klamrad. Gott skick. 40

Martinson, Harry    Mellan pelarna  9170220883  Bokvännerna 1983. 16 s. Häftad. Nära nyskick.   20

Oxenstierna, Johan Gabriel  Dagens stunder: Poem i fyra sånger Skenäs 1783      Bokvännerna 1962. Inledning av Holger Frykenstedt. 143 s. Häftad. Omslaget lätt gulnat med liten reva på baksidan, små fläckar på framsnittet, annars gott skick. Dedikation från utgivaren.    100

Rudin, Pehr Satyriskt betänkande angående bokmängden        Bokvännerna 1956. Illustrerad av Torsten Århem. 30 s. Häftad. Gott skick.   50

Runeberg, Johan Ludvig  Friaren från landet     Bokvännerna [1959]. Efterskrift av Helmer Winter. 75 s. Häftad. Gott skick. 50

Siwertz, Sigfrid    Klas och Bob        Sällskapet Bokvännerna 1946. Illustrerad av Bertil Lybeck. 75 s. Häftad. Reparerad skada på ryggen, liten skada upptill på baksidan, annars gott skick. Nr 180/532 numrerade ex.    80

Vercors Havets tystnad  9170220700  Sällskapet Bokvännerna 1975. Översättning av Elsa Thulin. Träsnitt av Torsten Billman. 69 s. Inbunden. Lite kantstött, annars gott skick.   60

    Boken som blev middag: eller Tre hungriga studenter och en bibliofil        Bokvännerna 1955. Illustrerad av Torsten Århem. 46 s. Häftad. Något slarvigt uppsprättad, annars gott skick. Nr 49 av 300 numrerade ex. 55

    Physiologus : En bok om naturens ting       Sällskapet Bokvännerna 1957. 85 s. Illustrerad. Häftad. Liten reva i omslaget nertill vid ryggen, annars gott skick.    50

 

Till högst upp på sidan